Sijaintisi: > Vaihtaa linkkejä kanssamme! > Sähkö Sähkö > Johtojen ja kaapeleiden > Metallityöväen Työttömyyskassa

Metallityöväen Työttömyyskassa

Sivuston Kuva
Sivuston Yhteenveto

Metallityöväen TyöttömyyskassaYhteystiedot | Ajankohtaista | Yleisimmät kysymykset | Yhteydenotto | Lomakkeet | Sähköinen hakeminen | Metalliliitto Sivukartta | Tulosta sivu | Muuta tekstikokoa: Yleisimmät kysymyksetKassan toiminta

AnsiopäivärahaKoulutustukiKoulutuspäivärahaVuorotteluvapaaErityistilanteetAjankohtaista» Katso aiemmat uutisetPäivärahahakemusten käsittelyaikaEtuudet eivät näy Nordean tileillä

» TiedotearkistoMaksuilmoitukset eivät näy eAsiointipalvelussaEtuusmaksuissa näkyy virheellisesti tiliotteilla maksajana YAPSampo Pankin tietoliikenteen kirjausvirheestä johtuen työttömyyskassan tällä viikolla maksuun menneissä etuusmaksuissa näkyy tiliotteella maksajana virheellisesti YAP ja maksun selitteenä palkkaa. Suoritukset ovat muuten oikein, mutta maksajan nimi ja selite ovat virheelliset. Virhe koskee etuusmaksuja, joiden maksupäivä on ollut maanantai 31.1., tiistai 1.2. ja keskiviikko 2.2.Vuodenvaihteen 2010 - 2011 muutoksia

- ­­Peruspäivärahaan korotusTyöttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki nousevat vuoden 2011 alussa kansaneläkeindeksin nousun mukaisesti. Korotuksen jälkeen peruspäivärahan määrä on 25,74 euroa päivässä.Korotus vaikuttaa ansiopäivärahan, työvoimapoliittisen koulutustuen ja vuorottelukorvauksen määrään. Näiden etuuksien laskukaavasta johtuen korotus ei ole kuitenkaan samansuuruinen kuin perusosan korotus. Laskukaava on: perusosa eli 25,74 € + ansio-osa eli 0,45 x (päivärahan perusteena oleva päiväpalkka – 25,74 €).

Lapsikorotus yhdestä huollettavasta alle 18 -vuotiaasta lapsesta on 1.1.2011 alkaen 4,886 euroa päivässä ja kahdesta huollettavasta lapsesta yhteensä 7,16 euroa. Kolmesta tai useammasta lapsesta maksettava korotus on yhteensä 9,23 euroa päivässä.- Työntekijämaksun vaikutusTyöttömyyskassan maksamien etuuksien perusteena olevasta palkkatulosta tehtävä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava vähennys nousee vuonna 2011 3,67 prosenttiin, kun se oli viime vuonna 3,50 prosenttia.

- Ulosoton suojaosuusPalkan ja muun toistuvaissuorituksen, esimerkiksi työttömyysturvan ansiopäivärahan ulosmittauksessa noudatettavien suojaosuuksien määrät tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella. Ulosoton suojaosuus on vuonna 2011 korotuksen jälkeen 20,90 euroa päivää kohti, jos velallisella ei ole huollettavia perheenjäseniä. Suojaosuuteen lisätään 7,51 euroa päivässä kunkin velallisen elatuksen varassa olevan perheenjäsenen osalta.Työttömyyskassan maksamista etuuksista voidaan ulosmitata pääsääntöisesti yksi kolmasosa. Ulosmitattava määrä lasketaan nettotuloista. Velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten ulosmittaamatta jätetään aina suojaosuus. Ulosottovelallisen sairaus, työttömyys tai muu vastaava syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksen määrässä, tästä päättää ulosottoviranomainen.

Ulosmittauksen jatkuttua yhtäjaksoisesti vuoden ulosottoviranomainen voi keskeyttää ulosmittauksen määräajaksi (vapaakuukaudet), jos ulosmittaus on toimitettu ns. tulorajamittauksena, velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat tai keskeyttämiseen on erityinen syy esim. silmälasien tai kodinkoneen hankinta.Tulorajamittauksessa velallisella on oikeus kahteen vapaakuukauteen vuodessa ja ulosottoviranomainen antaa ne viran puolesta. Muilla perusteilla ulosottoviranomainen antaa vapaakuukausia velallisen pyynnöstä enintään yhteensä kolme vuosittain. Elatusavun perinnässä vapaakuukausia voidaan antaa vain painavin perustein.- Ansiopäivärahan ja muiden työttömyyskassan maksamien etuuksien ennakonpidätys

Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2011. Maksettaessa ansiopäivärahaa, koulutustukea tai vuorottelukorvausta tammikuussa ennakonpidätys toimitetaan 31.12.2010 voimassaolevien pidätysprosenttien mukaan. Tällöin verokorttiin merkittyjä pidätyksen rajoituksia tai vapautuksia noudatetaan edelleen, vaikka ne olisi merkitty päättymään vuoden 2010 lopussa. Tuloseuranta aloitetaan kuitenkin alusta, koska verovuosi vaihtuu. Työttömyyskassaan ei siis tarvitse toimittaa verokorttia tammikuulle.Työttömyyskassa saa uudet, 1.2.2011 voimaan tulevat ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, joten verokorttia ei tarvitse lähettää kassaan. Työttömyyskassaan on sitä vastoin lähetettävä ns. portaikkokortti ja verokortti, jolla on haettu verotoimistosta muutosta ennakonpidätykseen myöhemmin verovuoden aikana.Verottaja korottaa verokortin perus- ja lisäprosenttia kahdella prosenttiyksiköllä ansiopäivärahan ja koulutustuen ennakonpidätystä varten. Korotetun ansio-osan ja muutosturvan ansio-osan sisältävän päivärahan ennakonpidätystä verottaja korottaa neljällä prosenttiyksiköllä. Ennakonpidätys on kuitenkin aina vähintään 20 prosentin suuruinen.

Vuorottelukorvauksen ennakonpidätysprosentteja sen sijaan alennetaan kolmella prosenttiyksiköllä verokorttiin merkityistä prosenteista.- Lyhennetyn työviikon lomautuspäiviltä edelleen täysi päiväraha

Lyhennettyjen työviikkojen ajalta maksetaan täyttä päivärahaa, ei soviteltua päivärahaa. Edellytyksenä on, ettei työntekijän työaika kalenteriviikon tarkastelujakson aikana ylitä 80 prosenttia alan kokoaikatyöajasta. Tällöin yhdeltäkin lomautuspäivältä viikossa voidaan maksaa täyttä päivärahaa.Määräaikainen laki oli voimassa 2.11.2011 asti. Lain voimassaoloa jatkettiin vielä vuodella, jolloin se koskee 3.1.2011 ja 1.1.2012 väliseen aikaan sijoittuvia lomautuksia.» Jos joudut työttömäksi» Sähköinen hakeminen» Kirjaudu » Lue lisää » Päivärahalaskuri

Metallityöväen Työttömyyskassa00531 HelsinkiTyöttömyyskassan palvelunumero020 690 455ma-to klo 8.20-16.00, pe klo 8.20-15.00Faksi 020 774 1270Takaisin sivun alkuun

© Metallityöväen Työttömyyskassa 2011